ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύλλογος Προστασίας των Ελλήνων Αιμορροφιλικών

Στουρνάρη 51, 104 32, Αθήνα

Τηλ. – Φαξ: 210. 5232667

Emailinfo@hemophiliasociety.gr

www.hemophiliasociety.gr